Avís legal

Avís legal
El nom comercial electrispot, el lloc web i el domini electrispot.com corresponen a ELECTRISPOT SOLUTIONS S.L. amb CIF/NIF B56993330 i domicili a carrer Creu 14 de Viladamat (CP 17137), adreça electrònica [email protected].

Drets de propietat intel·lectual i industrial
Tot el contingut d’aquest lloc web, incloent-hi logotips, text, fotografies, disseny, referències de productes o altres elements, així com l’estructura del contingut, el disseny, la combinació de colors o la presentació, està subjecte al coneixement de electrispot.com o de tercers amb qui electrispot hagi acordat el seu ús. Els usuaris han de respectar aquests drets. Electrispot es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

Responsabilitat sobre els conntinguts
Els usuaris visiten aquest lloc web per iniciativa pròpia. Electrispot.com no es fa responsable pels errors o omissions que puguin afectar-ne el contingut. Els continguts de la pàgina web es pot veure alterat, electrispot.com es reserva el dret a modificar en qualsevol moment i sense avís previ el contingut. Electrispot.com no serà en cap cas responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en la pàgina web.

Condicions d’ús
L’ús d’aquest lloc web implica la plena acceptació dels termes i les condicions d’aquest avís legal. Els possibles conflictes relacionats amb aquest lloc web es regiran exclusivament per la legislació nacional espanyola. Tot usuari d’aquest lloc web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es visiti, accepta aquestes Condicions i renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués complir amb aquestes.