Deducció en l’IRPF per a la instal·lació d’infraestructures de recàrrega

Dret a aquesta deducció

Tindràs dret a aquesta deducció si, des del 30 de juny de 2023 fins al 31 de desembre de 2024, abones quantitats destinades a instal·lar, en un immoble de la teva propietat, sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics sempre que la instal·lació no estigui afecta a una activitat econòmica.

Si amb posterioritat a la instal·lació afectes els sistemes de recàrrega a l’activitat perdràs les deduccions practicades.

A més, per practicar la deducció hauràs de comptar amb les autoritzacions i permisos establerts en la legislació vigent.

Quin és el percentatge de deducció i en quin període impositiu s’aplica?

Podràs deduir el 15% de les quantitats satisfetes des del 30 de juny de 2023 fins al 31 de desembre de 2024.

La instal·lació haurà d’estar finalitzada el 2024.

Practicaràs la deducció durant el període impositiu en el que finalitzis la instal·lació.

Si finalitzes la instal·lació en un període impositiu posterior a aquell en el que vas abonar quantitats per la instal·lació, la deducció la practicaràs durant el període en el que es finalitza la instal·lació, prenent en consideració les quantitats satisfetes des del 30 de juny de 2023, fins al 31 de desembre d’aquest període impositiu.

De manera que:

  • Si només abones quantitats el 2023 (des del 30 de juny) i la instal·lació finalitza el 2023 practicaràs la deducció el 2023 per les quantitats satisfetes des del 30 de juny de 2023.
  • Si només abones quantitats el 2024 i la instal·lació finalitza el 2024 practicaràs la deducció el 2024 per les quantitats satisfetes el 2024.
  • Si abones quantitats el 2023 (des del 30 de juny) i el 2024 i la instal·lació finalitza el 2024 practicaràs la deducció el 2024 per les quantitats satisfetes des del 30 de juny de 2023 fins a 31 de desembre de 2024.

Quin és la base màxima de deducció?

La base màxima d’aquesta deducció és de 4.000 € i està constituïda per les quantitats satisfetes, mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit, als qui realitzin la instal·lació.

No formaran part de la base de la deducció les quantitats subvencionades a través d’un programa d’ajuts públiques.

En cap cas, donaran dret a la deducció les quantitats satisfetes mitjançant entregues de diners de curs legal.

A aquests efectes, es consideraran com quantitats satisfetes per a la instal·lació dels sistemes de recàrrega les necessàries per portar-la a cap, com ara, la inversió en equips i materials, despeses d’instal·lació dels mateixos i les obres necessàries per al seu desenvolupament.

Font: https://agenciatributaria.gob.es